Monteringstider 1. – 3- september 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

MONTERINGSTIDER
27. august 07:00 – 16:00, Kun varelevering
28. august 07:00 – 24:00, Alle haller
29. august 07:00 – 24:00, Alle haller
30. august 07:00 – 24:00 Alle haller
31. august 07:00 – 20:00 Alle haller
​​Grunnet rengjøring, må alt arbeide være avsluttet før kl. 20.00​

MESSENS ÅPNINGSTIDER
1. september 09:30 – 18:00
2. september 09:30 – 18:00
3. september 09:30 – 17:00
Utstillere har adgang til hallene 1 time før og etter åpning i messeperioden. Åpningsdagen har utstillere adgang til hallene fra kl 07:30

DEMONTERINGSTIDER
3. september 17:30 – 24:00
4. september 07:00 – 18:00
5. september 09:00 – 18:00
6. september 07:00 – 16:00, Kun varehenting


INNGANG VED ADKOMST TIL NORGES VAREMESSE
Inngang for montører og utstillere er inngang F1 som og baksiden av Norges Varemesse. Inngang F1 ligger  på forsiden av Norges Varemesse, midt på bygget.

MERKNAD
Av sikkerhetsmessige årsaker har ikke barn under 16 år adgang til messehallene under montering- og demontering.

Utstillere har adgang til hallene 1 time før og etter åpning i messeperioden.