Møt teamet bak tendensutstillingen 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Oslo Design Fair vil lage en tendensutstilling som reflekterer rundt messetemaet Impossible/Possible ved å presentere nye perspektiver rundt hjemmene våre.

Vi er interessert i å utforske hvordan vi kan skape hjem for fremtiden med bærekraft i fokus der farger og materialvalg, kunst og designede objekter spiller på lag. Vi kommer til å se nærmere på hvordan vi kan innrede gode, varige hjem, og undersøke hva som skal til for å føle nærhet til omgivelsene, både innenfor og utenfor hjemmets vegger.

For å gå i dybden på dette har vi satt sammen et kreativt team med flinke folk som skal utforme årets tendensutstilling. Sammen har de gått i dybden på hvor og hvordan vi ønsker å bo, hvilke ting vi omgir oss med og hvordan vi organiserer hverdagene våre med utgangspunkt i hjemmet.

Oslo Design Fair har et sterkt fokus på samarbeid og ønsker å tilrettelegge for at messens arenaer skal bidra til inspirerende felles opplevelser for mange, på tvers av fagfelt, disipliner, geografiske og sosiale forskjeller.

— Med tendensutstillingene kommer vi i løpet av 2020 til å samarbeide på flere forskjellige plan, fra sammensetningen av det kreative teamet til prosjekter knyttet til produsenter og utstillere. Prosjektene vil utvikle seg gjennom året i en prosess det skal bli spennende å følge.

Silje Låveg, Oslo Design Fair

Det ferdige resultatet kan oppleves i to utstillinger, en i januar og en i august. Sistnevnte bygger på grunnlaget fra den første, og alle deler av utstillingen skal selvsagt leve videre etterpå.

Foto: Margaret M.de Lange og Trine Hisdal

KIRSTEN VISDAL
Kurator og stylist Kirsten Visdal har gjennom mange år utmerket seg som en av landets fremste innenfor sitt felt. Hun er lidenskapelig opptatt av å fremme og løfte norske håndtverkstradisjoner, design og kunst. Hun har vært en samarbeidspartner for messen gjennom flere år og har sikret et kontinuerlig høyt nivå på utstillingsdesign av tendensutstillingene gjennom kurateringen av disse. Kirsten er også initiativtager og primus motor for Håndtverk+. Kirsten er spesielt opptatt av det nære, og vil undersøke om nærheten til tingene vi omgir oss med kan bidra til en mer varig innredning i hjemmene våre.

— Ett hjem blir til over tid. Jeg har et emosjonelt forhold til interiøret som jeg omgir meg med. Verdien av minner og levd liv sammen med familien min vil jeg ikke bytte bort med stadig nye trendy ting. Jeg tror det er viktig å kjenne til sin historie. Det gir en forståelse for vår kulturarv og en trygghet til hvem vi er. På den måten vil vi ta vare på og forvalte ting med kvalitet og holdbarhet. Samtidig fortolke og utvikle nye uttrykk i samtiden som vil gå videre til neste generasjon.
 

Kirsten Visdal
Foto: Bent René Synnevåg og Vera & Kyte.

VERA & KYTE
Designstudioet Vera & Kyte med tilholdssted i Bergen består av Vera Kleppe og Åshild Kyte. Deres arbeider karakteriseres av en kjærlighet for å eksperimentere med farger og en felles entusiasme for utforskingen av nye materialer, teknikker og uttrykk. De oppfattes som lekne, uredde og med en særegen stil. Duoen har vunnet en rekke priser for sine arbeider og er ansett som en av landets friskeste tilskudd til designbransjen. Vera og Åshild er opptatt av å se nærmere på omgivelsene vi lever i hver eneste dag og hvordan man kan få følelser for ting ved at man får et spesielt forhold til dem gjennom for eksempel minner og opplevelser.

— Fascinasjonen for omgivelsene våre – det er der det hele kommer fra. De objektene du bruker i hverdagen er gjenstandene som former deg. For oss er det lett å bli fascinert av slike objekter og jobbe med hvordan de kan bli bedre. En ting er den funksjonelle verdien objektet kan ha som bruksting  – en annen er den emosjonelle, assosiative og personlige verdien. Som designer blir du opptatt av hvordan tingene du omgir deg med påvirker valgene dine. Det er en del av vårt yrke og vår kompetanse å reflektere over materialets spesifikke funksjon og dets tilknytning til objektet.

Vera & Kyte
Utstilling på LNM – Hole in the woods – august 2019. Foto: Marie-Louise Lorentzen

ANDREAS SIQUELAND
Billedkunstner Andreas Siqueland arbeider med maleri, skulptur og grafikk, ofte i større installasjoner hvor ulike rom møtes, transformeres og forflyttes.

Relasjonen mellom kropp, oversettelse, gjentagelse og hukommelse er sentrale elementer i arbeidsprosessen. Arbeidet foregår både inne og ute, noe som er med på å skape en bevisstgjøring rundt valgene som tas underveis.

I 2019 hadde han separatutstillinger på Kunstnerforbundet og galleri LNM med heldekkende veggmalerier. Mange ble sterkt berørt av å være omsluttet av verkene, noe som ga en helt unik kunstopplevelse. 

Andreas vil se nærmere på det å bo, forholdet til omgivelsene (naturen) og de valgene man tar i forhold til hvordan man innretter sin hverdag. Han ser frem til å være med å skape åpne mulighetsrom i utstillingen hvor man kan reflektere over disse prosessene.

— Det handler i stor grad om rom, kroppens tilstedeværelse og omgivelsenes påvirkning på valg man tar underveis og det er interessant å se hvordan maleriene kan fungere i en større sammenheng, også utenfor gallerirommets vegger.

Andreas Siqueland
Hvordan og hvor man bor og jobber, definerer oss som mennesker og sier som oftest også noe om identitet, tilgang på ressurser og tilhørighet. Her er en detalj hjemme fra gården til Andreas Siqueland. Foto: Birgit Solhaug