Nå heter vi Oslo Design Fair – både i januar og i august
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Ved å fokusere på ulike målgrupper under ett merkenavn, nemlig Oslo Design Fair, retter vi oppmerksomheten mot utstillere og besøkende gjennom inspirerende innholdsproduksjon.

Etter å ha testet ut en differensiering av messene med to ulike navn, nemlig Oslo Design Fair og Nordic Living, har vi fått tilbakemelding fra målgruppene våre om at de uansett opplever messene som såpass like hverandre at de ikke forstår hvorfor de ikke heter det samme. To navn har med andre ord virket forvirrende.

Etter en gjennomgående arbeidsprosess der innsiktsarbeid har gitt grunnlaget for en ny strategi, har vi kommet frem til at det er hensiktsmessig å bruke bare ett merkenavn.

Hvorfor gjør vi dette?
Selv om identiteten til Oslo Design Fair har fått mye positiv oppmerksomhet, så har kommunikasjonen rundt messen fremstått som litt smal og utilgjengelig for noen.

Derfor har vi bestemt at vi skal bli tydeligere rundt vårt formål som Norges viktigste og mest attraktive møteplass for design, arkitektur og håndverk, og at messene våre skal være effektive handels- og nettverksarenaer for deltakere fra hele verden.

Samtidig som vi bidrar med verdifull inspirasjon og innsikt som øker kunnskapen til deltakerne, gjennom sterke faglige og sanselige opplevelser.

Ved å fokusere på ulike målgrupper under ett merkenavn, nemlig Oslo Design Fair, retter vi oppmerksomheten mot utstillere og besøkende gjennom inspirerende innholdsproduksjon. Oslo Design Fair er et etablert merkenavn og gjenspeiler akkurat det vi skal holde på med i tiden fremover.

Hvordan skal vi kommunisere med kundene våre?
Oslo Design Fair skal være tilstede på digitale flater hele året. Det vil si at det til enhver tid vil være oppdaterte nettsider med relevant redaksjonelt stoff, både for utstillere og besøkende.

I tillegg skal vi ha en inspirerende instagramkonto som ivaretar utstillerne våre og inspirer daglig. Det er viktig for oss å møte kundene våre utover de to messene, slik at samarbeid og nettverk innenfor bransjen kan dannes og styrkes.

Vi vil arrangere foredrag, workshops og samtaler der vi kan møtes for å utveksle informasjon og bli inspirert av hverandre.

Hva skiller januarmessen fra augustmessen? Hvorfor bør jeg delta på begge?
Januarmessen har et større fokus på retail enn augustmessen. I august retter vi blikket mot møbelutstillere og større prosjekter. Begge messene er likevel interessante møteplasser for bransjen som helhet, og en velegnet arena for å gjøre handel innenfor alle våre områder.

I tillegg vil det alltid være inspirerende foredrag og samtaler, workshops og sosiale sammenkomster som du bare MÅ være med på.

Velkommen til inspirerende messedager fra 26. til 28. august!