ENDELIG kan vi samles igjen!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Før helgen kom de gode nyhetene om at regjeringen fortsetter gjenåpningen av Norge. I tillegg vil varemesser og midlertidige markeder reguleres på lik linje som handelsnæringen, og regnes derfor ikke lenger som arrangement. Samtidig stilles det krav til smittevernet på arrangementene, blant annet 1 meters avstand mellom besøkende, god hygiene og vakthold om nødvendig. Dette er svært gode nyheter for utstillere og bedrifter som trenger våre møteplasser. Og ikke minst er det gode nyheter for publikum, som nå kan komme på våre inspirerende arrangementer.

— Vi er godt forberedt på kravene som stilles til smittevern, og har allerede utformet en smittevernsveileder sammen med Standard Norge, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Stiftelsen Norges Varemesse. 

Direktør for Oslo Design Fair, Kathrine Jansen stemmer i og gleder seg til å planlegge messen under disse forutsetningene.

— Dette gir oss forutsigbarhet og trygghet frem mot messen i høst, og vi gleder oss til å se dere 1. – 3. september her på Lillestrøm, sier Kathrine.

Det kreative teamet jobber på spreng med å utforme tendensutstillingen under temaet HAPPYTAT. Her vil vi se nærmere på om og hvordan vanene våre har endret seg under pandemien. Visste du at det tar 12 uker for å endre en vane? Det siste halvannet året har vi endret våre sosiale uttrykksformer, møteplasser, kontorsituasjoner og hjem. Hvordan kan vi sikre et fremtidig HAPPYTAT i Norge? Gjennom å se på innsikten som LÉVA Urban Design har jobbet med gjennom flere år, vil de sammen med kurator Kirsten Visdal jobbe mot å vise gode funksjoner i hjemmet som underbygger ulike møteplasser. Fra møtet med oss selv, gjennom familiemiddagen rundt langbordet til større forsamlinger.