Smittevernfaglig vurdering av kommuneoverlegen

Norges Varemesse har fortsatt tett dialog med kommuneoverlegen i Lillestrøm som kommer med følgende vurdering. «Kommuneoverlegen har gjennomgått smitteverntiltakene som er planlagt og vurderer de som smittevernfaglig gode og i henhold til de generelle anbefalingene.»

Opprettet dialog med politiet

I dag har vi hatt et møte med politiet i Lillestrøm, for å opprette en dialog. I møtet presenterte vi en rekke tiltak for en trygg gjennomføring av Oslo Design Fair. Politiet var positive til at tiltakene er fornuftige, og vi ble enige om ytterligere møte i neste uke.