Opprettet dialog med politiet

I dag har vi hatt et møte med politiet i Lillestrøm, for å opprette en dialog. I møtet presenterte vi en rekke tiltak for en trygg gjennomføring av Oslo Design Fair. Politiet var positive til at tiltakene er fornuftige, og vi ble enige om ytterligere møte i neste uke.

Oslo Design Fair i dialog med kommuneoverlegen

Oslo Design Fair har i dag hatt møte med kommuneoverlegen i Lillestrøm for å finne frem til målrettede tiltak som større avstand mellom standene, avstand mellom besøkende, økt fokus på håndhygiene og så videre. Vi kommer til å vurdere ytterligere tiltak og sikre at dette er en trygg plass for både utstillere og besøkende å […]