Impossible / Possible

Tenk om vi kan gjøre det umulige mulig?

Det er vanskelig å forestille seg et samfunn som er grunnleggende annerledes enn hvordan vi har det akkurat nå. Men ser vi tilbake i tid vet vi at forandringer vil komme, og med dagens miljøtrussel og teknologiske utvikling vil endringene komme raskere enn noensinne. Tenk på alt vi vet at vi ikke vet enda? Store utfordringer skaper også store muligheter.

Oslo Design Fair ønsker å fremme norsk design og industri, kunst, håndverk og arkitektur

Gjennom temaet Impossible/Possible har vi lyst til å skissere innovative tanker og mulige løsninger i møte med de store omveltningene bransjen vår står overfor.

Temaet skal strekkes over begge messene, både i januar og i august, gjennom utstillinger, redaksjonelt innhold og faglig program. Det blir forskjellige uttak og visuelle opplevelser i januar og i august.

Ulike sider ved temaet skal settes under lupen i relasjon til miljø, varehandel, økende netthandel, betalingsløsninger, lokal butikkdrift, suksesskriterier og endrede forbruksmønstre. Oslo Design Fair skal også arrangere debatter, workshops og sosiale sammenkomster i dialog med relevante samarbeidspartnere.

Vi gleder oss til å dykke ned i kjernen av det bransjen vår til syvende og sist jobber med, nemlig konstruksjonen av hjemmene og arbeidsplassene våre. Hvordan vi bor og jobber, definerer oss som mennesker og sier som oftest også noe om identitet, tilgang på ressurser og tilhørighet.

Rammer som byutvikling, natur og teknologi påvirker disse prosessene, og er temaer som vi har lyst til å undersøke nærmere under arbeidet med tendensutstillingen.

Sometimes I’ve believed as many as six impossible things before breakfast!

Alice i Eventyrland (Lewis Carroll)

Sitatet over er fra den velkjente historien om Alice i Eventyrland skrevet av Lewis Carroll som vi har latt oss inspirere av under arbeidet med messetemaet.

I samtale med andre i bransjen skal Oslo Design Fair, i likhet med Alice, undre seg over optimistiske spørsmål rundt hvordan vi vil ha det i fremtiden.

Hva slags liv drømmer vi om? Hva skal til for å realisere drømmene våre? Gjennom å titte inn i det som for mange kan se ut som en utenkelig verden skal vi presenterer mulige løsninger vi kan jobbe videre med i jakten på en bedre verden og mer bærekraftige boformer.

“It is so hard to imagine anything fundamentally different from what we have now. But without these alternate visions, we get stuck on dead center. And we’d better get ready. We need to know where we’d like to go.”

Ecotopia av Ernest Callenbach

Ecotopia beskriver et samfunn som resirkulerer og spiser lokalprodusert mat. Boka beskriver et sted der man kan låne sykler helt gratis på torget og hvor det er brukt grønne planter og ulike typer søppelkasser for resirkulering på togene, som er et selvsagt fremkomstmiddel.

Ecotopia har til alt overmål en kvinnelig president. Dette var et helt utenkelig samfunn for mange i 1975, noe som gjorde at ingen ville gi ut boka til Callenbach en gang. Han måtte finansiere publiseringen selv i starten. Boken ble sett på som en utopi, den skisserte et samfunn som senere viste seg å være mulig. Det er sånn vi lever i dag.

Fashion Week Stockholm ble avlyst av Swedish Fashion Council på grunn av fremtiden, som de selv formulerte det. ”I en digital revolution förändras gamla sanningar och modebranschen behöver nya hållbara affärsmodeller och format som kan generera nya intäktsmodeller. ”

Det samme gjelder for design- og interiørbransjen som er nødt til å jobbe innovativt og tenke fremover. Fordi store utfordringer skaper store muligheter mener Oslo Design Fair at vi gjennom gode prosesser kan bidra til å sette et positivt lys på nettopp mulighetene i bransjen og trekke frem aktører som er på riktig vei og som er i gode prosesser for å nå ambisiøse mål.

Store utfordringer skaper store muligheter!

Utstillere og besøkende kan glede seg til å innhente mengder av kunnskap og inspirasjon på Oslo design Fair i 2020. Det blir garantert nytenkende messedager, både i januar og i august, med fokus på å utforske innovative løsninger for bransjen vår.

Bli utstiller!

Dersom du ønsker en stand på messen til høsten bør du melde deg på allerede nå.