Årets tema er Happytat
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Hvordan vil du ha det rundt deg idet du tar skrittet ut av din egen bolig? Enten du går til nærmeste benk for å møte en venn, eller til en park, torg, kafé eller lekeplass, spiller utformingen av disse stedene en rolle i det å skape både spontane og planlagte felleskap.

Offentlige byrom kan fylles med så mangt. Hva vil vi fylle våre med? Etter et drøyt år med sosiale restriksjoner, vil vi veldig gjerne møtes, og her har uterommet vært det tryggeste stedet for oss. Vi har omformet hagene våre til funksjonelle og koselige møteplasser for helårsbruk med bålpanner og saueskinn. Strendene, parkene og skogene har vært fulle av mennesker i alle aldre som ønsker å samles. Hva må egentlig til for å skape inkluderende steder som gir gode opplevelser for alle mennesker i fremtiden? Vi tror de bærekraftige løsningene ligger i kreative samarbeid mellom kunst, kultur, sosial inkludering, vitenskap og teknologi.

Samarbeidet med Léva Urban Design
Léva skal tegne tendensutstillingen høsten 2021 og våren 2022. De jobber innenfor fagfeltet Urban Design fra Aalborg Universitet, som kombinerer kunnskap fra andre fagfelt som sosiologi, byplanlegging og design. Ved å koble disse til menneskelig behov og adferd arbeider de med å utvikle bymiljøer og steder som er gode å leve i. Gjennom en årrekke har Léva samlet data fra tusenvis av innbyggere i Norge, og utviklet en unik database med innsikt i behov og ønsker fra folk fra tettsteder og byer over hele landet. Med happytat som hovedtema, har Léva dykket ned i denne databasen og sett på hva som mangler og hva som skal til for at vi nærmer oss et slikt sted.

Hvordan vil du bo?
Happytat er et konstruert ord, sammensatt av happy og habitat. Vi tenker nemlig at alle mennesker drømmer om å bo på et godt sted. Et sted som er utviklet på menneskers premisser. Oslo Design Fair ønsker gjennom messens tema å bidra til å sette et positivt søkelys på mulighetene innenfor bransjen vi er en del av, og trekke frem innovative aktører med ambisiøse mål. Målet er å skape bærekraftige, vakre, inkluderende steder med designløsninger der ingen elementer er tilfeldige. I den forbindelse skal vi også fokusere på overgangen mellom ute og inne. Vi mener det kan være utviskende grenser. Hva skjer i boligene våre når vi ønsker naturen inn i huset samtidig som vi mennesker ønsker oss ut i naturen utenfor? Kan man bruke de samme elementene ute som inne for å skape den gode atmosfæren vi ønsker å ha rundt oss? Det har vi lyst til å teste ut.
Med utgangspunkt i byplanlegging og reguleringsprosesser fra by- og stedsutvikling i hele Norge, bringer Léva sine erfaringer inn i en annerledes og inspirerende tendensutstilling med fokus på gjenbruk av materialer som for eksempel plast og tekstiler. Med geometriske former som estetisk hovedinspirasjon og nye tanker rundt vellykkede bosted, altså et happytat, vil Oslo Design Fair og Léva stille spørsmål som kanskje er særlig relevante i etterkant av en pandemi og en lang periode med isolasjon. Hvordan vil vi egentlig bo?